top of page

River PARK:

6A7AB41E-B945-4A6F-9587-340555AD2B29.png
6A7AB41E-B945-4A6F-9587-340555AD2B29.png
press to zoom
08C8671E-967B-4355-8A79-EC3A7D6FEDEF.jpe
08C8671E-967B-4355-8A79-EC3A7D6FEDEF.jpe
press to zoom
288C4ACC-9F55-46F4-A38F-F8608EDD96F8.jpe
288C4ACC-9F55-46F4-A38F-F8608EDD96F8.jpe
press to zoom
2B34C511-AC29-4E98-A9B4-8151C9220566.jpe
2B34C511-AC29-4E98-A9B4-8151C9220566.jpe
press to zoom
WhatsApp Image 2020-03-05 at 15.04.05.jp
WhatsApp Image 2020-03-05 at 15.04.05.jp
press to zoom
EC38D852-5BCA-480A-85CC-AC2A4974F7A6.jpe
EC38D852-5BCA-480A-85CC-AC2A4974F7A6.jpe
press to zoom
B4E32B9B-068D-40CE-B876-9235C7FCF482.jpe
B4E32B9B-068D-40CE-B876-9235C7FCF482.jpe
press to zoom
B7281783-3CA6-4F3F-86AD-29DE476EEE34.jpe
B7281783-3CA6-4F3F-86AD-29DE476EEE34.jpe
press to zoom
AF179BAB-21C2-46AF-A98D-9098769C76F9.jpe
AF179BAB-21C2-46AF-A98D-9098769C76F9.jpe
press to zoom
0484D22D-61B6-4F3B-96D3-5F26388A834F.jpe
0484D22D-61B6-4F3B-96D3-5F26388A834F.jpe
press to zoom
393F7BDC-85A6-45C6-AC6B-78E747442048.jpe
393F7BDC-85A6-45C6-AC6B-78E747442048.jpe
press to zoom

שכירות חודשית 450$ שכירות שנתית 5400$ תשואה שנתית גולמית 9.15%

מחיר רכישה 37000$ מחיר גמר 17000$ עלויות סגירת עסקה 4000$ רישום טאבו 1000$ גודל 40-47 מ סה"כ 59000$

bottom of page